Potlood

Potlood is het meest gangbare tekenmateriaal. Het is te gebruiken voor zowel diepe schaduwen als subtiele arceringen. Ik teken met grijs potlood en gebruik zowel zachte als harde potloden.

Pen

Een pentekening heeft iets sprekends en directs. Iedere stip of lijn op het papier is permanent. Dit vormt een uitdaging voor de tekenaar. Een groot voordeel is dat de tekening lang goed blijft.

Digitaal

De computer biedt de tekenaar meer vrijheid om te experimenteren. Iedere stap kan immers ongedaan worden gemaakt. De tekening is in digitaal formaat en kan uitvergroot worden tot elk gewenst formaat.